درباره ما

درباره ما
با بیش از ۳۰ سال تجربه تجاری به عنوان صادر کننده و توزيع کننده، اصالت ما از سال ۱۹۹۰ شروع شده که تجارت ما آغاز به صادر انواع کالاهای متداول، کالاها و مواد غذایی برای ظاهر شدن در عرصه جهانی بازار کرد. از آن زمان و با گذشت زمان، ما هسته تجارت خود را در مسیر بخش های گوناگون محصولات توسعه داده ایم. امروزه ما رهبری تجارت بین المللی و شرکت توزیع کننده عامل را در دفاتر خود در هنگ کنگ، ایالات متحده و هلند اداره می کنیم. ما دارای تمرکز متخصص و تثبیت شده ای بر توزیع مواد غذایی بسته بندی و محصولات نوشیدنی در بازار جهانی هستیم


فلسفه کاری ما، ارزش های اصلی ما
به عنوان بازاری برای خریداران گوناگون، می‌توانیم توصیه کنیم، هم فکری کنیم و تمام جوانب زنجیره‌ی تامین تجاری را اجرا کنیم : از تامین محصولات مناسب برای مشتری های مان با قیمت مناسب به سوی مدیریت تمام انبار ها، برچسب زدن، بسته بندی دوباره ، الزامات منطقی می باشد و برای اطمینان به این‌ است‌ که محصولات نهایی، استاندارد های محلی و نیاز های مشتری های مان را دارا باشد. هدف فلسفه کاری ما در نقطه نظرمان نهفته شده که پروسه سفارش گیری از مشتری های مان و در مرز هلی گوناگون ساده شود. هم ردیف با این مسئله دیدگاه ما برای ارائه راهکارهای یکپارچه و سفارشی برای مشتری های مان می باشد و برای این است که شریک بی مانندی برای مشتری های مان باشیم. هدف ما ساخت روابط طولانی مدت با شریک های مان است که بتوانیم در مسیر آینده بطور مثمر ثمری رشد کنیم. 

ارزش های اصلی ما بر اساس اعتماد، درستی و خرید خوب می باشد